torsdag 16 december 2010

Barn ska styrketräna!

Följande står som Förord i ett nyligen framtaget dokument kallat "Kunskapsöversikt: styrketräning för barn och ungdomar".
"Fysisk träning av barn och ungdomar har genom åren varit ett kontroversiellt ämne som väcker känslor och aktualiserar många frågor inom områden som etik, fysiologi och medicin. Styrketräning är i detta sammanhang en typ av träning som ställer dessa frågor på sin spets.

Problematiken kring styrketräningens inverkan på barn och ungdomars utveckling och hälsa har
den senaste tiden aktualiserats och många frågor lämnas obesvarade. Är det farligt eller nyttigt,
finns det några effekter överhuvudtaget. Och vad säger forskningen?"

Tidigare nämnda Michail Tonkonogi  (styrketräning för äldre), fick därför uppdraget att skapa nya riktlinjer och de står att finna i dokumentet ovan. Förutom kunskapsöversikten ovan, finns budskapet i en något kortare version här från svensk idrottsmedicin (styrketräning för barn - bu eller bä).

Man kan kort sammanfatta det hela med att styrketräning för barn överlag i Sverige varit lite tabubelagt, lidit av förutfattade meningar och myter, okunskap och en kanske en viss rädsla. Vem har inte trott att styrketräning för barn är farligt?

Därför har de nya riktlinjerna kanske inte skakat om Sverige, men i alla fall ansetts lite kontroversiella. Nu har vi fått de här nya riktlinjerna, framtagna genom forskningsgenomgång, och förhoppningsvis tar paradigm-skiftet inte alltför lång tid?! För självklart är det så att det ställer krav på tränarna att dom är kunniga!

Barn har god nytta av styrketräning, om den genomförs på rätt sätt. Enkelt uttryckt handlar det om att i unga år jobba med tekniskt och motoriskt utmanande övningar med låg belastning. På så vis ökar både styrka, hälsa, rörlighet och koordinationen. Det är också ett effektivt sätt att förebygga och minska skador och stimulera skelettuppbyggnad.

Man kan se styrketräningens utveckling så här:
Aktiv start, ca 0–6 år
Rolig motorik, ca 6–9 år
Lära träna, börja belasta, ca 9–12 år
Träna för uppbyggnad, ca 12–16 år
Träna för styrka, ca 16–19 år
Träna för prestation, ca 19 år +

Perioderna ovan är hämtade från hemsida http://www.idrottensstyrketraning.se/ av Jonas Enqvist. För den som vill veta mer detaljer kring övningar för olika åldrar osv rekommenderas sidan verkligen! Här kan ni även lyssna på Jonas, som varit rådgivare till SOK och hjälpt många elitidrottare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar